Svartmes holk

40,00 

Flygöppningen är Ø26 mm, framväggens höjd 25 cm.

Holkens stomme är 21 mm tjock barrträplywood och taket 9 mm tjock filmbelagd plywood.

Öppningsbar framvägg, flygöppningens skyddsplatta av stål, ribbor på bakväggen för montering på trädstammen. Innersidan på den öppningsbara framväggen har klättringsskåror för fågelungarna.

Holken har ändamålsenlig utrustning för upphängning. (Upphängingsremmen ingår i priset.)

Färger: Röd och timmergrå.

Upphängningsanvisningar

Svartmesen är den minsta mesen och påträffas i barrskog.

Den bästa upphängningsmiljön är en grandominerad skog, men en gårdsplan med barrträd lämpar sig också. Reviret är större än blåmesens, och om du planerar att hänga flera svartmesholkar får deras avstånd gärna till och med vara 100 meter. Svartmesen brukar inte häcka i samma holk under sommaren, så en annan liknande kan reserveras för ändamålet i närheten.

Upphängningshöjd 1,5–2 meter.

Notera. Storleken på flygöppningen är viktig, för om den är större driver blåmesen lätt ut den mindre.

Artikelnr: N/A Kategori: