Allmänt om alla holkar

Alla fågelholkmodeller har en framvägg som öppnas i botten. Det här tillvägagångssättet har visat sig vara användarvänligt, holken är lätt att tömma och det förlänger samtidigt holkens livslängd.

De sluttande taken är tätt fästa med skruvar med försänkta skallar i holkens stomme. På så sätt stannar inte vatten eller snö kvar på holkens tak utan rinner från takfoten förbi holkens framvägg ner på marken.

Holkarna för talgoxar har en skyddsplåt i stål runt flygöppningen som skyddar ungarna från rovfåglar. Plåten är fäst i framväggen med fyra skruvar. Det defektfria hålet i stålplåten är minst 2 mm större än hålet i holkens framvägg. Detta skyddar fågelns fjädrar från skador, och insidan av hålet är därtill rundat.

Holkarnas bakväggar har väderbeständiga ribbor, som gör att holkarna placeras korrekt mot trädstammen och samtidigt håller holkens bakvägg en bit ifrån trädstammen, så rinnande vatten inte kan skada den. Ribborna på bakväggen har spår genom vilka den justerbara upphängningsremmen förs in.

Alla holkmodeller är tillverkade av 21 mm tjockt barrträplywood och har försetts med klättringsskåror, enligt art, på insidan av holkens framsida.

Dessutom har tillräcklig ventilation beaktats i alla holkar. Barrträplywood har visat sig vara ett utmärkt byggmaterial för holkar och större hackspettar klarar inte av att hacka hål i holkens stomme, vilket den lätt gör på holkar som till exempel har tillverkats av bräder.

I standardutrustningen för småfågelholkarna ingår en steglöst justerbar upphängningsrem (1,5 m), som gör det enkelt att hänga holken på trädet och när trädet växer är remmen lätt att lossa.