De naturliga pollinatörpopulationerna har minskat kraftigt och pollinerande pollinatörer – såsom humlor och bin – behöver hjälp av oss människor. Orsaken till att pollinatörerna försvinner är förlusten av livsmiljöer, igenväxning av öppna ytor, miljögifter och klimatförändringar.

Pollinatörernas försvinnande påverkar oss alla. Blommande odlingsväxter och vilda växter samt trädgårdsbär och frukter behöver goda pollinatörer för att producera skörd. Visste du till exempel att det behövs hela 700 humlor för att pollinera en kvadratmeter blåbär.

SKAPA ETT BO MED HJÄLP AV ETT INSEKTSHOTELL
På grund av det minskade antalet häckningsplatser behöver häckande pollinatörer insektshotell eller konstgjorda bon. Toinenluonto har tillverkat ett alldeles eget bo, Erakkomaja, för pollinatörer.
Klicka här för mer produktinformation och beställ ett eget bo för pollinatörerna i din trädgård!