VARFÖR VÄLJA TOINEN LUONTO?

DET RÅDER BRIST PÅ HÄCKNINGSPLATSER

Särskilt större arter behöver holkar, eftersom stora ihåliga träd är sällsynta i finländska skogar.

UTROTNINGSHOTADE ARTER

Enligt 2019 års bedömning av utrotningshotade arter är hälften av de fågelarter som häckar i Finland redan utrotningshotade eller bör hållas under uppsikt.

DET ÄR LÄTT ATT HITTA TILL OSS

Verkstaden & butiken är belägna invid Kustöbron i S:t Karins. Välkommen att bekanta dig med vårt breda utbud av produkter!
Adress: Sillanpieli 7, 21620 Kustö

LÄTTSKÖTTA HOLKAR AV HÖG KVALITET

Här är en snabbguide för rengöringen av holkar: fågelholkens framvägg öppnas genom att vrida skruven ca 1 cm enligt bilden. Se till att rengöra holken en gång om året. Holkarna har även klättringsskåror för fågelungarna och en bearbetad inre yta i flygöppningen.

LÅT OSS GÖRA EN INSATS FÖR NATUREN

Fågelholken är en insats för naturen. Med liten ansträngning kan människan göra en insats för naturen genom att investera i en högkvalitativ och framför allt hållbar inhemsk fågelholk.

VID VILKEN ÅRSTID?

Fåglarna utnyttjar också holkarna under hösten och vintern för att övernatta, så det är alltid rätt tidpunkt för att sätta upp en holk av god kvalitet. Fågelholken är enkel att montera med de medföljande instruktionerna. Vi tillhandahåller även fågelmatningsbräden.

SE VAD SOM FÖRSIGGÅR I VERKSTADEN

Cannot call API for app 380204239234502 on behalf of user 3565327766812833