Lappmes holk

35,00 

Holkens stomme av 21 mm barrträplywood och taket 9 mm filmbelagd plywood.

Öppningsbar framvägg, skyddsplatta för flygöppningen, ribbor på bakväggen för montering på trädstammen. Innersidan på den öppningsbara framväggen har klättringsskåror för fågelungarna.

Holken har ändamålsenlig utrustning för upphängning.

Färg: Röd, timmergrå och björk.

Upphängningsanvisning

Lappmesens holk lämpar sig för tallar, eftersom de inte har tillräckligt med bohål. I övrigt som för talgoxen.
 

Artikelnr: N/A Kategori: