Lappmes holk

40,00 

Flygöppning Ø32 mm, framväggens höjd 30 cm.

Holkens stomme av 21 mm barrträplywood och taket 9 mm filmbelagd plywood.

Öppningsbar framvägg, flygöppningens skyddsplatta av stål, ribbor på bakväggen för montering på trädstammen. Innersidan på den öppningsbara framväggen har klättringsskåror för fågelungarna.

Holken har ändamålsenlig utrustning för upphängning.

Färg: Röd, timmergrå och björk.

Upphängningsanvisning

Lappmesens holk lämpar sig för tallar, eftersom de inte har tillräckligt med bohål. I övrigt som för talgoxen.

Artikelnr: N/A Kategori: