Dataskuddsrapport

Sekretesspolicy personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §

Slutdatum 25.05.2018

Registrator
Namn: 2.Luonto
Adress: Turunmaankatu 4 A 3, 20740 Åbo
044 2657977, harri@toinenluonto.fi

Kontaktperson för registerärenden
Namn: Harri Tuomi
Adress: Turunmaankatu 4 A 3, 20740 Åbo
044 2657977, harri@toinenluonto.fi

Registernamn: Kundregister

Syftet med att behandla personuppgifter; Hantering av kundrelationer.

Informationsinnehåll i registret: Kundens namn och kontaktinformation, beställda produkter eller tjänster, deras leverans- och faktureringsinformation och annan korrespondens.
Vi lagrar dina personuppgifter:
– i onlineshopping i fem år
– i e-postarkivet i sju år
– i boffering i sju år

Regelbundna informationskällor:
– E-handelsbeställningar
– Kontaktformulär
– Google Analytics

Regelbundna avslöjanden
Databehandling:
– vårt företag och dess anställda
– betalningsförmedlaren som tar emot betalningen
– det transportföretag som transporterar varorna
– en revisionsbyrå som bokför beställningen i våra böcker
– en revisor som granskar våra räkenskaper
– Ett IT-företag som underhåller vår hemsida
– Webbhotell där våra webbsidor finns

Dataöverföring utanför EU eller EES: Ej överförbar

Registrets säkerhetsprinciper
Manuellt material
– Inget manuellt register
Information som bearbetas av dator
– Registrera dig på en lösenordsskyddad server med en krypterad anslutning.

Insynsrätt: Alla har rätt att ta del av sina egna uppgifter. Kontaktperson Harri Tuomi

Rätt att få information rättad. Alla har rätt att få sina uppgifter rättade. Kontaktperson Harri Tuomi

Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter: Alla har rätt att förbjuda användningen av sina uppgifter för marknadsföring, distansförsäljning eller marknads- och opinionsundersökningar. Kontaktperson Harri Tuomi