Trädkrypar holk

40,00 

Flygöppningar 30×50 mm på varje sida. Framväggens höjd 35 cm. Stommen är 21 mm tjock barrträplywood. Den kompakta framväggen öppnas i sin nedre kant såsom de andra holkmodellerna.

Holken har ändamålsenlig utrustning för upphängning. Levereras med två upphängningsremmar.

Färg: Timmergrå

Upphängningsanvisning

Holken fästs med två 1,5 m långa upphängningsremmar för att förhindra att en mård lyckas ta sig in mellan holken och trädstammen. Grandominerade skogar samt gårdar med barrträn är lämpliga upphängningsmiljöer. Det lönar sig att reservera två holkar för samma område. 1,5 meter är ofta en tillräcklig höjd.

Kategori: