Tornseglar holk

45,00 

Flygöppning 35×65 mm, framväggens höjd 15 cm. Innanför den öppningsbara framväggen finns en plattform för fågelungarna. Holkens stomme är 21 mm tjock barrträplywood och taket 9 mm tjock filmbelagd plywood.

Holken har ändamålsenlig utrustning för upphängning.

Färg: Timmergrå

Upphängningsanvisning

Holken kan placeras på väggen till en byggnad eller på ett grenlöst träd, men på minst tre meters höjd. Tillsätt sågspån i holken.

Artikelnr: N/A Kategori: