Svartvit flugsnappar holk

40,00 

Flygöppning Ø30 mm, framväggens höjd 30 cm.

Holkens stomme är 21 mm tjock barrträplywood och taket 9 mm tjock filmbelagd plywood.

Öppningsbar framvägg, flygöppningens skyddsplatta av stål, ribbor på bakväggen för montering på trädstammen. Innersidan på den öppningsbara framväggen har klättringsskåror för fågelungarna.

Holken har ändamålsenlig utrustning för upphängning.

Färg: Röd, timmergrå och björk.

Upphängningsanvisning

Den svartvita flugsnapparen börjar som flyttfågel häcka efter talgoxen och försöker ofta ta över en redan bebodd holk. Vid behov kan situationen lindras genom att hänga upp holkarna bara kort innan de svarta flugsnapparna anländer. Upphängningshöjd 1,5–2 meter.

Artikelnr: N/A Kategori: