Storskrake holk

105,00 

Flygöppningen är 130×130 mm, höjden på den öppningsbara framväggen är 60 cm och den har klättringsskåror för fågelungarna på insidan. Holkens stomme är 21 mm tjock barrträplywood och taket 9 mm tjock filmbelagd plywood.

Holken är utrustad med kraftiga skruvkrokar och ribbor (av lärkträ) med hål för den nedre remmen.

Färg: Timmergrå

Upphängningsanvisningar

För holkens placering gäller samma regler som för knipholken, men den kan även vid behov placeras på marken, så att honan kan hoppa ner i holken. Rikligt med strö i holken, liksom för knipan.