Star holk

50,00 

Flygöppningen är Ø48 mm, framväggens höjd är 35 cm.

Holkens stomme är 21 mm tjock barrträplywood och taket 9 mm tjock filmbelagd plywood.

Öppningsbar framvägg, flygöppningens skyddsplatta av stål, bakväggen har ribbor för montering på trädstammen. Innerväggen på den öppningsbara framväggen har klättringsskåror för fågelungarna.

Holken har ändamålsenlig utrustning för upphängning. (Hängremmen ingår i priset.)

Färger: Röd och timmergrå.

Upphängningsanvisning

Häng helst holken på en höjd av minst 3 meter.

Stararna är samhäckande fåglar, så holkarna får hängas väldigt tätt. Enskilda träd och stolpar passar bra. Flygrutten bör vara öppen även när trädet har löv. Ekorrar brukar inte trivas i öppen terräng och av den anledningen är de väl lämpade som häckningsplatser för staren.

Artikelnr: N/A Kategori: