Sparvuggle holk

90,00 

Flygöppning 46×46 mm, väggtjocklek 63 mm. Höjden på den öppningsbara framväggen är 50 cm, och den har klättringsskåror för fågelungarna på insidan. Holkens stomme är 21 mm tjock barrträplywood och taket 9 mm tjock filmbelagd plywood.

Holken är utrustad med kraftiga skruvkrokar för den övre remmen och ribborna (av lärkträ) på holkens stomme har hål för den nedre remmen.

Färg: Timmergrå

Upphängningsanvisning

Sparvugglan trivs i gran- och blandskog, men det lönar sig att hänga holken på en gran (tall går också bra). Höjden kan vara 1,5–2,5 meter och den här fågeln samlar vinterförråd, så det är en bra idé att hänga upp en extra holk för det ändamålet. En starholk lämpar sig även för vinterförråd.

Kategori: