Salskrake holk

80,00 

Flygöppningen är 80×80 mm, höjden på den öppningsbara framväggen är 50 cm och den har klättringsskåror för fågelungarna på insidan. Holkens stomme är 21 mm tjock barrträplywood och taket 9 mm tjock filmbelagd plywood.

Holken är utrustad med kraftiga skruvkrokar och ribbor (av lärkträ) med hål för den nedre remmen.

Upphängningsanvisning

Holken ska placeras på en lugn plats och behöver inte placeras direkt vid vattnet. Hinderfri tillgång till holken är viktig, liksom att det inte finns några vassa stenar eller kvistar under holken som kan skada ungarna.

En upphängningshöjd på ett par meter är helt tillräcklig. Placera rikligt med kutterspån eller liknande strö i holken.