Knip holk

95,00 

Flygöppningen är 115×115 mm, höjden på den öppningsbara framväggen är 55 cm och den har klättringsskåror för fågelungarna på insidan. Holkens stomme är 21 mm tjock barrträplywood och taket 9 mm tjock filmbelagd plywood.

Holken är utrustad med kraftiga skruvkrokar och ribbor (av lärkträ) med hål för den nedre remmen.

Färg: Timmergrå

Upphängningsanvisning

Det kanske viktigaste med upphängningen är att knipan hinderfritt kan närma sig holken. Dessutom bör man se till att det inte finns vassa grenar eller stenar under holken som kan skada ungar som hoppar från boet. Holken kan också placeras långt från stranden, hundra meter är inte ett långt avstånd för ungarna om miljön i övrigt är gynnsam.

Holken bör förses med gott om strö. En 10 liters hink är rätt mängd för denna holk.