Kattuggle holk

105,00 

Flygöppningen är 130×130 mm, höjden på den öppningsbara framväggen är 60 cm och den har klättringsskåror för fågelungarna på insidan. Holkens stomme är 21 mm tjock barrträplywood och taket 9 mm tjock filmbelagd plywood.

Holken är utrustad med kraftiga skruvkrokar och ribbor (av lärkträ) med hål för den nedre remmen.

Färg: Timmergrå

Upphängningsanvisning

Kattugglans holk hängs på 3–5 meters höjd i lövträddominerade skogar, men andra typer av skog lämpar sig säkert om de har tillräckligt med föda. Rikligt med strö i holken.

Kategori: