Hökuggle holk

75,00 

Flygöppning 150×250 mm, framväggens höjd 30 cm. Holken är halvöppen på framsidan och har en öppningsbar frontpanel för enkel rengöring.

Holkens stomme är 21 mm tjock barrträplywood och taket 9 mm tjock filmbelagd plywood. Holken är utrustad med kraftiga skruvkrokar och ribbor (av lärkträ) med hål för den nedre remmen.

Färg: Timmergrå

Upphängningsanvisning

Häng holken på en öppen plats på cirka fem meters höjd. Enskilda träd på avverkningområden, kärrmarker eller i skogsgläntor är lämpliga platser. Häll ett 5 cm tjockt lager sågspån, murket trä eller torr torv på botten av holken. Om du rengör holken efter häckning, bör den fyllas med nytt strö.

Kategori: